+381 11 22 70 978 | +381 65 22 70 978


Otkup uređaja


Stalni napredak društva uslovljava ubrzani razvoj savremenih tehnologija što dovodi do sve veće proizvodnje i upotrebe različitih električnih uređaja i opreme bez kojih je svakodnevni život prosto nemoguće zamisliti.

Električna i elektronska oprema i uređaji (tzv. EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoj pravilan rad u potpunosti zavisni od električne energije ili elektromagnetnih polja kao i opremu za proizvodnju, prenos i merenje struje ili za merenje jačine elektromagnetnog polja i namenjena je korišćenju pri naponu koji ne prelazi 1.000V za naizmeničnu i 1.500V za jednosmernu struju i ne uključuje ambalažu.

Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti.

 

Elektronski i električni otpad ima karakter opasnog otpada i prema Zakonu o upravljanju otpadom (član 50.) ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Zbog toga je potrebno da se sa EE otpadom veoma pažljivo radi i da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje zakona.

 

DeSaGo servis ima sklopljen ugovor sa reciklažnim centrima i izlazi u susret mušterijama da ne bi plaćali kazne. Vršimo otkup i dolazimo po uređaje.

Cene su promenjive, pa molimo mušterije da se informišu na telefone naših poslovnica.

Vršimo otkup, dolazimo po uređaje i isplaćujemo na licu mesta.


.
Copyright © 2018 DeSaGo. All rights reserved.
Izrada sajta i SEO by WBS